Kørekort

Ifølge færdselsloven § 56 skal man have kørekort for at køre en bil. En af betingelserne for at få kørekort er at man skal modtage undervisning i henhold til den obligatoriske undervisningsplan hos en godkendt kørelærer og derefter bestå en køreprøve. Forløbet opdeles i en teoretisk og en praktisk prøve.
Lovens mindstekrav er 29 lektioner af mindst 45 minutter i teoretiske emner + 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel (Bil). Heraf 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningdage.

Bemærk de 16 kørelektioner på vej er lovens minimums krav til undervisning et  gennemsnits elev skal bruge mellem 4 til 6 ekstra lektioner inden de bliver klar til køreprøve.

Du må erhverve dig et kørekort til kategori B (alm. bil) når du er fyldt 17 år. Kørekortet er normalt gyldigt i 15 år og giver ret til at kører følgende køretøjer :

  • person-/varebil på højst 3,5 tons
  • bil med højst 8 siddepladser foruden førerpladsen
  • tilkoblet påhængsvogn på højst 750 kg
  • traktor/motorredskab
  • registreringespligtig knallert

Det er tilladt at starte undervisningen til kategori B (alm. bil) 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år, men den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år. (Bemærk du skal køre med en ledsager indtil du fylder 18 år, dvs du må ikke køre alene. Læs mere på sikkertrafik.dk )